top of page

Judith Musker Turner

Bardd Y Mis Radio Cymru (Ionawr 2020)

Bardd Ionawr 2020.png

Cynllun gan BBC Radio Cymru yw Bardd y Mis, a redir mewn partneriaeth â Barddas. Mae'n rhoi cyfle i un bardd bob mis gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis mewn ymateb i eitemau amrywiol a ddarlledir trwy'r orsaf. Roedd yn bleser i fod yn Fardd y Mis Ionawr 2020. Ysgrifennais gerddi am addunedau blwyddyn newydd, Dydd Santes Dwynwen, Diwrnod Cofio'r Holocost a Gŵyl Suns Europe. Gallwch wrando arnynt a'u darllen yma.  

Bardd y Mis (Poet of the Month) is a scheme run by BBC Radio Cymru in partnership with Barddas. It gives one poet each month a chance to produce a number of poems during the month in response to various items which are broadcast on the station. It was a pleasure to be Poet of the Month in January 2020. I wrote poems about new year's resolutions, St Dwynen's Day, Holocaust Memorial Day and Suns Europe festival. You can read and listen to them here.

bottom of page