top of page

Judith Musker Turner

cerddi | poems

Mae rhai o fy ngherddi ar gael i'w darllen neu glywed yn ddigidol:

Some of my poems in Welsh are available to read or listen to digitally:

Dwynwen yn Barddas (Gwanwyn 2020)

Adduned; Dwynwen; Coedwig; Synau Ewrop (Cerddi Bardd y Mis Ionawr 2020) ar wefan BBC Radio Cymru

Padre Burgos, yn Y Stamp (Haf 2019)

Cadwyni ar bodlediad Clera (Mai 2019)

Tŷ Unnos ar Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru (Ionawr 2019)

Y Bae, yn Y Tincer (Mai 2018)

Ysbwriel ar Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru (Ionawr 2018)

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu ambell adolygiad ac erthygl:

I have also written some reviews and articles in Welsh:

 

Parcio gan Tudur Hallam, yn Y Stamp (Gaeaf 2019)

Golau gan Dyfan Lewis, yn Y Stamp (Gaeaf 2018)

Ymateb: Cerddi’r Gadair, ar wefan Y Stamp (Awst 2018)

Hud y Gynghanedd, ar wefan Tŷ Newydd (Mehefin 2017)

IMAG3088.jpg
bottom of page