top of page

Judith Musker Turner

CV Celfyddydol | Artistic CV

Addysg | Education

2016-2019 MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Caerdydd I MA Welsh and Celtic Studies, Cardiff University.

 

2011-2015 BA Y Clasuron, Coleg y Breninesau, Prifysgol Caergrawnt | BA Classics, Queens’ College, University of Cambridge.

Gwobrau | Awards

 

2019                       Enillydd y Wobr Sioned Davies am y traethawd estynedig gorau ar raglen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Teitl y                                             traethawd: ‘Yng Nghledr y Clyw: Gwybyddiaeth Ymgorfforol a’r Broses o Farddoni’.

                               

                                Winner of the Sioned Davies Prize for the best dissertation from the MA Welsh and Celtic Studies programme. Dissertation                                    title: ‘Yng Nghledr y Clyw: Embodied Cognition and the Process of Writing Poetry’.

2018                       Enillydd y Gadair, Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch | Winner of the Chair, Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch

2012                       Enillydd Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod yr Urdd | Winner of the Art, Design and Technology Scholarship                                    of the Urdd National Eisteddfod

2010                       Enillydd Y Fedal Gelf, Eisteddfod yr Urdd | Winner of the Art Medal, Urdd National Eisteddfod

Prosiectau | Projects

2020    Hunan-iaith (cyfrannogwr | participant)


             Ffenestri Byw (cyfrannwr | contributor)


             Bardd y Mis Radio Cymru 


2019    Suns Europe


             tawelwch


             Prosiect/Tionsnamh Bendigeidfran (cyfrannogwr | participant)


2018    Cywion Cranogwen
 

2016    Dinas y Pontydd | City of Bridges
 

2015    La Vraie Division
 

2011    Venezia

Cyhoeddiadau | Publications

 

Cerddi | Poems

chwarae set; Eiliad Dieithryn yn Dweud Y Drefn Pan Nad Oes Drefn, Cyhoeddiadau’r Stamp (2020)

Dwynwen yn Barddas (Gwanwyn 2020)

Adduned; Dwynwen; Coedwig; Synau Ewrop (Cerddi Bardd y Mis Ionawr 2020) ar wefan BBC Radio Cymru

Padre Burgos, yn Y Stamp (Haf 2019)

Cadwyni ar bodlediad Clera (Mai 2019)

Tŷ Unnos ar Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru (Ionawr 2019)

Y Bae, yn Y Tincer (Mai 2018)

Ysbwriel ar Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru (Ionawr 2018)

Adolygiadau ac Erthyglau | Reviews and Articles

 

Parcio gan Tudur Hallam, yn Y Stamp (Gaeaf 2019)

Golau gan Dyfan Lewis, yn Y Stamp (Gaeaf 2018)

Ymateb: Cerddi’r Gadair, ar wefan Y Stamp (Awst 2018)

Hud y Gynghanedd, ar wefan Tŷ Newydd (Mehefin 2017)

Perfformiadau a Chyflwyniadau | Performances and Presentations

gyda Cywion Cranogwen | with Cywion Cranogwen:

 

2019       Sesiwn Fawr Dolgellau

                Lansiad Llafargan gan Aneirin Karadog

                Cefnogi Lleuwen | Support act for Lleuwen (Y Ffwrnes, Llanelli; Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth; Pontio, Bangor)

                Prosiect/Tionsnamh Bendigeidfran

                Ocsiwn Gelf Cymdeithas yr Iaith

2018      Stondin yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol

               Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol

                               

Arall | Other:

2019       Suns Europe

                Where I’m Coming From

                Ymryson, Eisteddfod Genedlaethol

                Lansiad Y Stamp, Eisteddfod Genedlaethol

                Cyffwrdd â cherddi: gwybyddiaeth ymgorfforol a’r broses o farddoni / Touching poems: embodied cognition and the process of                              writing poetry. Papur a gyflwynwyd yn yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol, 2019. Bangor. Paper presented at the                          XVIth International Congress of Celtic Studies, 2019. Bangor.

                Tafwyl

                Bragdy’r Beirdd

2018       Gwŷl Gerallt

bottom of page