Judith Musker Turner

CV Celfyddydol | Artistic CV

Addysg | Education

2016-2019 MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Caerdydd I MA Welsh and Celtic Studies, Cardiff University.

 

2011-2015 BA Y Clasuron, Coleg y Breninesau, Prifysgol Caergrawnt | BA Classics, Queens’ College, University of Cambridge.

Gwobrau | Awards

 

2019                       Enillydd y Wobr Sioned Davies am y traethawd estynedig gorau ar raglen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Teitl y                                             traethawd: ‘Yng Nghledr y Clyw: Gwybyddiaeth Ymgorfforol a’r Broses o Farddoni’.

                               

                                Winner of the Sioned Davies Prize for the best dissertation from the MA Welsh and Celtic Studies programme. Dissertation                                    title: ‘Yng Nghledr y Clyw: Embodied Cognition and the Process of Writing Poetry’.

2018                       Enillydd y Gadair, Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch | Winner of the Chair, Eisteddfod Gadeiriol Penrhyncoch

2012                       Enillydd Ysgoloriaeth Gelf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod yr Urdd | Winner of the Art, Design and Technology Scholarship                                    of the Urdd National Eisteddfod

2010                       Enillydd Y Fedal Gelf, Eisteddfod yr Urdd | Winner of the Art Medal, Urdd National Eisteddfod

Prosiectau | Projects

2020    Hunan-iaith (cyfrannogwr | participant)


             Ffenestri Byw (cyfrannwr | contributor)


             Bardd y Mis Radio Cymru 


2019    Suns Europe


             tawelwch


             Prosiect/Tionsnamh Bendigeidfran (cyfrannogwr | participant)


2018    Cywion Cranogwen
 

2016    Dinas y Pontydd | City of Bridges
 

2015    La Vraie Division
 

2011    Venezia

Cyhoeddiadau | Publications

 

Cerddi | Poems

chwarae set; Eiliad Dieithryn yn Dweud Y Drefn Pan Nad Oes Drefn, Cyhoeddiadau’r Stamp (2020)

Dwynwen yn Barddas (Gwanwyn 2020)

Adduned; Dwynwen; Coedwig; Synau Ewrop (Cerddi Bardd y Mis Ionawr 2020) ar wefan BBC Radio Cymru

Padre Burgos, yn Y Stamp (Haf 2019)

Cadwyni ar bodlediad Clera (Mai 2019)

Tŷ Unnos ar Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru (Ionawr 2019)

Y Bae, yn Y Tincer (Mai 2018)

Ysbwriel ar Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru (Ionawr 2018)

Adolygiadau ac Erthyglau | Reviews and Articles

 

Parcio gan Tudur Hallam, yn Y Stamp (Gaeaf 2019)

Golau gan Dyfan Lewis, yn Y Stamp (Gaeaf 2018)

Ymateb: Cerddi’r Gadair, ar wefan Y Stamp (Awst 2018)

Hud y Gynghanedd, ar wefan Tŷ Newydd (Mehefin 2017)

Perfformiadau a Chyflwyniadau | Performances and Presentations

gyda Cywion Cranogwen | with Cywion Cranogwen:

 

2019       Sesiwn Fawr Dolgellau

                Lansiad Llafargan gan Aneirin Karadog

                Cefnogi Lleuwen | Support act for Lleuwen (Y Ffwrnes, Llanelli; Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth; Pontio, Bangor)

                Prosiect/Tionsnamh Bendigeidfran

                Ocsiwn Gelf Cymdeithas yr Iaith

2018      Stondin yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol

               Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol

                               

Arall | Other:

2019       Suns Europe

                Where I’m Coming From

                Ymryson, Eisteddfod Genedlaethol

                Lansiad Y Stamp, Eisteddfod Genedlaethol

                Cyffwrdd â cherddi: gwybyddiaeth ymgorfforol a’r broses o farddoni / Touching poems: embodied cognition and the process of                              writing poetry. Papur a gyflwynwyd yn yr XVIeg Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol, 2019. Bangor. Paper presented at the                          XVIth International Congress of Celtic Studies, 2019. Bangor.

                Tafwyl

                Bragdy’r Beirdd

2018       Gwŷl Gerallt