top of page

Judith Musker Turner

Cywion Cranogwen (cyfredol | ongoing)

58641537_10155921598446126_9002430934804

Mae Cywion Cranogwen yn grŵp o feirdd benywaidd sy'n teithio Cymru yn perfformio sioeau amlgyfrwng sy'n cynnwys cymysgedd o farddoniaeth, cerddoriaeth, celf weledol a thecstiliau. Mae'r grŵp wedi perfformio fel rhan o ddigwyddiadau yn cynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol, Sesiwn Fawr Dolgellau a Phrosiect/Tionsnamh Bendigeidfran; a chefnogodd Lleuwen ar ei thaith o Gymru ym mis Mai 2019. Mae'r aelodau hyd yn hyn yn cynnwys Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Beth Celyn, Siân Miriam, Manon Awst, Llio Maddocks, Sara Borda Green a Judith Musker Turner.

Cywion Cranogwen is a group of female poets who travel Wales performing multimedia shows which include a mixture of poetry, music, visual art and textiles. The group have performed at events including the National Eisteddfod, Sesiwn Fawr Dolgellau and Prosiect/Tionsnamh Bendigeidfran; and supported Lleuwen on her tour of Wales in May 2019. Members to date include Elan Grug Muse, Miriam Elin Jones, Caryl Bryn, Beth Celyn, Siân Miriam, Manon Awst, Llio Maddocks, Sara Borda Green a Judith Musker Turner.

Perfformio gyda Cywion Cranogwen yn Prosiect/Tionsnamh Bendigeidfran

Llun | Image: Seán T. Ó Meallaigh

bottom of page