top of page

Judith Musker Turner

Dinas y Pontydd | City of Bridges (2016)

Lluniau/Images: Johannes Hjorth

Roedd y prosiect hwn yn gydweithrediad gyda'r ffotograffydd Johannes Hjorth a'r dawnswyr Joanna Vymeris a Rafael San Martin. Cafodd fy nghlogyn Fenisaidd y cyfle o'r diwedd i ymweld â'i gydenw, ynghyd â nifer o weithiau newydd a grewyd gennyf yn arbennig ar gyfer y daith. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect ar gael yma.

This project was a collaboration with photographer Johannes Hjorth and dancers Joanna Vymeris and Rafael San Martin. My Venetian cloak was finally given the chance to visit its namesake city, along with a number of new bespoke pieces I created for the visit. More information about the project is available here.

bottom of page