top of page

Judith Musker Turner

Mae Judith Musker Turner yn fardd ac arlunydd tecstiliau o Ffair Rhos, Ceredigion, sydd bellach yn byw yn Nerwenlas, Machynlleth. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2019. Mae hi’n aelod o'r gydweithfa gelf TAIR ac wedi perfformio gyda’r grŵp barddol Cywion Cranogwen. Mae hi wedi cyhoeddi cerddi yn Y Stamp a Barddas ac mae hi'n aelod o dîm Talwrn Y Gwenoliaid. Arddangosodd ei gwaith celf yn rhyngwladol am y tro cyntaf yn Suns Europe, gŵyl ieithoedd lleiafrifol Ewropeaidd yn Udine yn yr Eidal.

Judith is a textile artist and poet from Ffair Rhos, Ceredigion, currently based in Derwenlas, Machynlleth. She graduated with an MA in Welsh and Celtic Studies from Cardiff University in 2019. She is a member of the art collective TAIR and has performed with the poetry group Cywion Cranogwen. She has published poems in Y Stamp and Barddas, and is a member of the Talwrn team Y Gwenoliaid. She exhibited her art work internationally for the first time at Suns Europe, the European minority languages festival in Udine, Italy.

12%20Judith%20Musker%20Turner_Llun%20Fel

Llun | Image: Felix Cannadam

bottom of page