Judith Musker Turner

Suns Europe (2019)

Ym mis Tachwedd 2019 arddangosais gasgliad o weithiau newydd yn Suns Europe, gŵyl Ewropeaidd y celfyddydau perfformio mewn ieithoedd lleiafrifol. Mae'r gweithiau hyn yn archwilio ymhellach natur ymgorfforol y proses o farddoni a photensial tecstiliau fel cyfrwng barddonol.

Roedd yn fraint ac yn bleser i gyd-arddangos, cydweithio a chymryd rhan mewn trafodaeth holi ac ateb fywiog gyda Lussia di Uanis a Paola Gariboldi o'r cydweithfa celf Sottane Poetiche.

In November 2019 I exhibited a collection of new works at Suns Europe, the European festival of performing arts in minority languages. These works further explore the embodied nature of the process of writing poetry and the potential of textile as a poetic medium. 

It was an honour and a pleasure to co-exhibit, collaborate and participate in a lively Q&A discussion with Lussia di Uanis and Paola Gariboldi of the female art collective Sottane Poetiche.