top of page

Judith Musker Turner

Tawelwch.... (2019)

Ffilm o gerdd decstil ymgorfforol, a wnaed i ddangos canfyddiadau'r ymchwil celfyddydol a oedd yn sylfaen fy nhraethawd MA, 'Gwybyddiaeth Ymgorfforol a'r Proses o Farddoni'.

Film of an embodied textile poem, made to capture the findings of the artistic research which formed the basis of my MA dissertation, 'Embodied Cognition and the Process of Writing Poetry.'

Cerddoriaeth/Music: Beth Celyn

Ffilm/Film: Felix Cannadam

bottom of page